O nás

Kanoistický klub Rakovník je zapsaným spolkem s právní subjektivitou sdružený v JT Lokomotiva Rakovník. Hlavním posláním klubu jsou sportovní aktivity ve slalomu a sjezdu na divoké vodě, stolním tenisu, vodní turistice a raftingu. Za dobu trvání klubu jsme nejenom závodili na divoké vodě a hráli soutěžně stolní tenis, ale spluli jsme desítky divokých řek nejen v Evropě, ale i v Asii a v Africe.  Naši členové byli rovněž na expedici na Novém Zélandu.

Kromě vodácké činnosti jsme posedlí všemi možnými druhy sportů. Většina z nás sjezduje a běhá na lyžích a každoročně se vydáváme za zimními radovánkami do zahraničí, především do Francie. Pravidelně hrajeme nohejbal, volejbal, tenis a věnujeme se cyklistice nebo horolezectví. Družstvo klubu hraje divizi ve stolním tenise a patří mezi nejlepší ve Středočeském kraji. Rádi se sázíme a nebráníme se jakékoliv sportovní výzvě v našich sportech.

Krátce z historie klubu

Vodácký sport se v Rakovníku provozoval již po 2. světové válce, kdy první nadšenci splouvali především nedalekou Berounku. V šedesátých letech byl založen oddíl vodní turistiky při TJ Lokomotiva Rakovník, který byl velmi agilní a pořádal ze začátku vlakové a později autobusové zájezdy za vodními radovánkami po celé republice. V roce 1974 byl založen při TJ další vodácký oddíl, a to oddíl kanoistiky, ve kterém se soustředili nejzdatnější vodní turisté a začali závodit ve vodním slalomu a sjezdu.

Nejvýraznějšími osobami tohoto období byl zakladatel a obětavý funkcionář František Petrželka a závodník František Vavřík, který po letech závodění v Rakovníku přestoupil do tehdejší SLAVIE VŠ Praha. V barvách tohoto oddílu se stal mistrem republiky v kategorii deblkanoí a úspěšným československým reprezentantem. Z dalších závodníků je třeba připomenout Milana Petrželku, Milenu Trešlovou, Miloše Lva a bratry Benedikty. V roce 1980 byla činnost slalomářů a sjezdařů ukončena a vodácký sport byl v Rakovníku reprezentován pouze vodními turisty.

V roce 1985 byl oddíl znovu obnoven Jiřím Holým a Alešem Doležalem. Počet členů postupně narůstal a na začátku devadesátých let měl 25 aktivních závodníků a dalších 20 nezávodních členů. Nejúspěšnějšími závodníky byli Luděk Pšenička, Tomáš Doležal, Petr Novák, Jiří Holý, Vít Peterka a Miroslav Minařík. Kromě závodní činnosti pořádal tehdy již Kanoistický klub Rakovník každoročně závody ve vodním slalomu na přírodní trati na Berounce v Roztokách u Křivoklátu pod názvem Křivoklátské slalomy a vodácké zájezdy do zahraničí (Norsko, Turecko, Nový Zéland apod.) V roce 1990 byla dokončena stavba dřevěné loděnice u slalomové trati pod železničním mostem.  Na sklonku devadesátých let se začal v klubu projevovat generační problém a závodilo pouze několik jedinců. Nejúspěšnějšími závodníky v této době byli Luděk Pšenička a Jiří Holý, kteří spolu závodili na deblkanoi v nejvyšší republikové soutěži a Jiří Hron, všestranný závodník, který ovládal ve všech kategoriích veteránské soutěže. V roce 2000 se situace začala zlepšovat příchodem staronových závodníků a bylo založeno družstvo mládeže pod vedením trenérů Martina Lenčéše a Antonína Krejčího. V roce 2002 část mládežnického družstva přestoupila do TJ Roztoky. Mezi nejlepší mládežníky tohoto období patřili Jakub Jaroš, Tomáš Jaroš, Jiří Hron ml., Jan Jaroš, Tomáš Lev, Kryštof a Mikuláš Hegerové. Ničivá povodeň v srpnu 2002 nenávratně zničila starou slalomovou trať na peřeji u továrny Permon, kde se uskutečnilo 17 ročníků Křivoklátských vodních slalomů. Vodní živel zanesl peřejnatý úsek pískem a zničil okolní břehy včetně všech stromů. Již 15.11.2002 byly zahájeny práce na nové umělé slalomové trati, pod roztockým jezem, které byly dokončeny firmami GEOSAN GROUP a.s. a Elektromontáže Varšava 1.5.2004. V roce 2006 byla postavena nová loděnice u slalomové tratě.

V roce 2009 jsme uspořádali zájezd na slalomové závody do Skotska. V téže roce se formuje nové družstvo mládeže pod vedením trenérky Radky Bačákové, které patřilo v dosavadní historii klubu za nejúspěšnější. V roce 2012 obsadila hlídka 3 x K – 1 ve složení Adam Peterka, Jáchym Peterka a Vašek Koudelka, vynikající třetí místo na Mistrovství České republiky v Českých Budějovicích. Družstvo doplnili ještě Vojta Vejvoda a Anežka Kuhnová. V roce 2014 vybojoval Adam Peterka v kategorii starších dorostenců krásné čtvrté místo na Mistrovství České republiky dorostu na domácí trati v Roztokách u Křivoklátu, kdy ho o druhé místo připravil jeden zbytečný šťouch v závěru závodu . Po odchodu trenérky Radky Bačákové se o družstvo starali trenéři Filip Lepík a František Sajdl. Po přechodu z juniorských kategorií mezi dospělé se družstvo postupem času rozpadlo. Barvy klubu hájili především veteránští závodníci Luděk Pšenička a Jiří Holý, který závodil na deblkanoi s Hynkem Pechlátem ze Strakonic. Postupně se závodnické pole klubu rozrostlo o další závodníky, především veteránských kategorií, kteří k nám přestoupili z jiných klubů. Bývalý juniorský reprezentant Viktor Vácha, Jirka Šrámek, Luděk Egert, Lenka Šejvlová, Lenka Kohoutová, Leoš Jára a další. Družstvo mládeže reprezentovali Vašek Pšenička, Tomáš Egert a Jakub Hanuš, který dosahoval nejlepších výsledků. V roce 2016 byla dokončena přístavba loděnice zahrnující sociální zařízení, šatnu a klubovnu s kuchyňkou, která slouží návštěvníkům vodáckého areálu.

V současné době má klub družstvo dospělých a družstvo veteránů. Družstvo mládeže vede trenérka Lenka Šejvlová s pomocí Leoše Járy. Nejlepšími mládežníky jsou Jakub Šiška, Viktorie Kusá a Linda Vančová.