Podporujeme stanovisko ITTF a MOV k opětovnému startu ruských a běloruských sportovců na mezinárodních soutěžích a olympijských hrách. Politika do sportu nepatří!

Add Your Comment